LỊCH KINH TẾ

Nguồn truy cập của bạn để cập nhật thông tin
Về các sự kiện kinh tế quan trọng

Lịch kinh tế

Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu khám phá thế giới giao dịch, lịch này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các bản phát hành dữ liệu kinh tế sắp tới, các cuộc họp của ngân hàng trung ương và các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.