Trao quyền cho bản thân
để giao dịch một cách khôn ngoan

Khám phá phân tích ngoại hối và lấy cảm hứng cho nỗ lực giao dịch của bạn. Khám phá tin tức thị trường cập nhật phù hợp với lĩnh vực ngoại hối, sử dụng các công cụ theo dõi tâm lý và truy cập thông tin chi tiết của chuyên gia, tất cả đều nhằm mục đích hỗ trợ bạn xác định chính xác các giao dịch trong tương lai của mình.

Tuần Phân tích

Bi hàng tuần Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường và Bán hàng của chúng tôi MENA - Ghadeer Ibrahim làm sáng tỏ những phát triển thị trường mới nhất với CNBC Arabiya
Đánh dấu trang này và kiểm tra nó thường xuyên để cập nhật về các loại tiền tệ phổ biến như GBP, USD và EUR, cổ phiếu, v.v.

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

17 Tháng Tám 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

31 Tháng Bảy 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

19 Tháng Sáu 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

11 Tháng Bảy 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

01 Tháng Sáu 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

23 Tháng Ba 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

08 Tháng Ba 2023

Cập nhật thị trường hàng tuần với CNBC Arabiya

Tháng Hai 23 2023