ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) cho bạn biết các điều khoản của sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (trang web của chúng tôi), cho dù với tư cách là khách hay người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi (các Trang web), bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này, Chính sách bảo mật và Chính sách cookie, thông báo, tuyên bố từ chối trách nhiệm và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác hoặc các tuyên bố khác được ban hành hoặc ủy quyền bởi chúng tôi có trên trang web (được gọi chung là Điều khoản). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc với các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin về chúng tôi

HonorFX (tên giao dịch của Honor Capital Markets Limited), được quản lý bởi Dịch vụ Tài chính Ủy ban Cộng hòa Mauritius với giấy phép Đại lý Đầu tư GB200225826, có đăng ký văn phòng tại tầng 10, Sterling Tower, 14 Poudriere street, Port Louis, Mauritius. HONOR MARKETING LTD (Mã số công ty 13352317) là đại lý thanh toán EU (PA) được ủy quyền.

Truy cập trang web của chúng tôi

Quyền truy cập vào trang web của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có lý do trang web của chúng tôi không khả dụng bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi đối với người dùng những người đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn hoặc bạn được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác thông tin là một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ nhận dạng người dùng nào mã hoặc mật khẩu, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi phân bổ, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến của chúng tôi, bạn có Không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các Điều khoản sử dụng này và Người dùng sẽ được thông báo Phù hợp.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để từ chối hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần quyền truy cập của bạn vào Trang web mà theo ý kiến của chúng tôi, có những lo ngại liên quan đến việc sử dụng không hợp lý, bảo mật hoặc truy cập trái phép hoặc khi bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này; hoặc chặn hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, Xóa cài đặt mặc định của bạn hoặc một phần cài đặt đó mà không cần tham khảo trước cho bạn.

Khi sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định sau

 • Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào trang mạng. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua Kết nối Internet nhận thức được các Điều khoản này và chúng tuân thủ chúng.
 • Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước xung quanh thế giới. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.
 • Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các bản trích xuất của bất kỳ (các) trang nào từ trang web của chúng tôi cho Tài liệu tham khảo cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của mình vào tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Bạn không được sửa đổi bản sao giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc được tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, video hoặc âm thanh nào trình tự hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào
 • Trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp nào được xác định) là tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi phải luôn luôn được thừa nhận.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có có được giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.
 • Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, của bạn Quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc phá hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu bạn đã thực hiện.
 • Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ địa phương, quốc gia hoặc hiện hành nào luật pháp hoặc quy định quốc tế, để truyền tải hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ thứ gì không được yêu cầu hoặc quảng cáo trái phép hoặc tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác. o Bạn có thể không sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc có bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận nào mục đích hoặc hiệu quả.
 • Để truyền tải hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào hoặc tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác.
 • Để cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, hãy gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, trojan ngựa, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi thao tác gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình có hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc phần cứng.

Sự phụ thuộc vào thông tin được đăng

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên sự phụ thuộc nên được đặt. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu đó bởi bất kỳ khách truy cập nào vào trang web của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Trang web của chúng tôi thay đổi thường xuyên

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web của mình thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu có nhu cầu, chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc đóng nó vô thời hạn.

Bất kỳ tài liệu, nội dung hoặc tài liệu pháp lý nào trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

Của chúng tôi trách nhiệm

Tài liệu hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo đảm nào như đến độ chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm các công ty của chúng tôi và Các bên thứ ba được kết nối với chúng tôi theo đây loại trừ rõ ràng:

Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý bởi quy chế, thông luật hoặc quy luật công bằng.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh bởi bất kỳ người dùng nào trong kết nối với trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với nó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:

 • mất thu nhập hoặc doanh thu;
 • kinh doanh thua lỗ;
 • mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
 • mất khoản tiết kiệm dự kiến;
 • mất dữ liệu;
 • mất thiện chí;
 • lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên phát sinh và cho dù gây ra bởi sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, miễn là điều kiện này sẽ không ngăn cản các khiếu nại về mất mát hoặc thiệt hại cho bạn tài sản hữu hình hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không được loại trừ bởi bất kỳ các danh mục được nêu ở trên.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi, cũng như của chúng tôi trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xuyên tạc gian lận hoặc xuyên tạc về một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Thông tin về Bạn và các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi là tuân theo Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi và / hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và / hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trang web của chúng tôi cũng sử dụng cookie. Do đó, bạn nên tham khảo Quyền riêng tư của chúng tôi Chính sách và Chính sách Cookie mà chúng tôi mô tả chi tiết hơn, trong số những chính sách khác, cách chúng tôi thu thập và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân và quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng Công ty chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và / hoặc xử lý theo cách khác dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và bạn đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là chính xác và hợp lệ.

Giao dịch được ký kết thông qua trang web của chúng tôi

Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin được hình thành thông qua trang web của chúng tôi hoặc là kết quả của Các lượt truy cập do bạn thực hiện sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng trong thỏa thuận tài khoản của chúng tôi với mày.

Tải tài liệu lên trang web của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ Những người dùng khác của trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ điều gì như vậy Đóng góp tuân thủ các tiêu chuẩn đó và bạn bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm nào Bảo đảm.

Đóng góp cho trang web của chúng tôi không được:

 • chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng bất kỳ người nào.
 • chứa bất kỳ tài liệu nào tục tĩu, xúc phạm, thù hận hoặc kích động.
 • quảng bá tài liệu khiêu dâm.
 • thúc đẩy bạo lực.
 • thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, tình dục định hướng hoặc tuổi tác.
 • vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu nào của bất kỳ người nào khác
 • có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • bị vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ của sự tự tin.
 • quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 • đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • có khả năng quấy rối, buồn bã, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc để xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng ta, nếu đây không phải là trường hợp.
 • ủng hộ, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, chẳng hạn như (chỉ bằng ví dụ) bản quyền vi phạm hoặc lạm dụng máy tính.

Bất kỳ tài liệu nào bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào đang tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào được bạn đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi cấu thành vi phạm trí tuệ của họ quyền tài sản, hoặc quyền riêng tư của họ.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền điều tra các khiếu nại và / hoặc báo cáo vi phạm Điều khoản và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình cho là phù hợp, bao gồm nhưng không

giới hạn trong việc báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp

các quan chức, cơ quan quản lý hoặc các bên khác, nếu có, và tiết lộ cho họ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc thích hợp trong các trường hợp liên quan, trong số những trường hợp khác, với hồ sơ người dùng, email và Địa chỉ IP, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng và thông tin giao thông.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu nào hoặc đăng bài bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến của chúng tôi, như vậy Tài liệu không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.

Dịch vụ tương tác

Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi (dịch vụ tương tác).

Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại hình này dịch vụ được cung cấp, nếu nó được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả việc nó có được kiểm duyệt hay không con người hoặc kỹ thuật). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt, cho trẻ em) từ các bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ quyết định trong từng trường hợp liệu có phù hợp để sử dụng kiểm duyệt dịch vụ liên quan hay không (bao gồm cả loại kiểm duyệt để sử dụng) trước những rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ tương tác nào dịch vụ của người dùng trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi, cho dù dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc Người giám hộ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ cho phép con cái của họ sử dụng một dịch vụ tương tác điều quan trọng là họ phải giao tiếp với con cái về sự an toàn của chúng khi trực tuyến, vì điều độ không phải là dễ hiểu. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào nên được nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn cho họ. Công ty bị cấm cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Chúng tôi ở đâu kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, chúng tôi thường sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện liên hệ người điều hành, nếu một mối quan tâm hoặc khó khăn phát sinh.

Virus, hack và các hành vi phạm tội khác

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, sâu, bom logic hoặc khác tài liệu độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng giành được trái phép truy cập vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc phân tán tấn công từ chối dịch vụ.

Bằng cách vi phạm điều khoản này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Công ước về tội phạm mạng. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với những cơ quan chức năng đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, Quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi-rút hoặc vật liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính, máy tính của bạn các chương trình, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc do bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Treo và chấm dứt

Chúng tôi sẽ xác định, theo quyết định của mình, liệu có vi phạm các điều khoản này thông qua sử dụng trang web của chúng tôi. Khi vi phạm chính sách này đã xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là thích đáng.
Việc không tuân thủ các điều khoản này cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kì của các hành động sau:

 • Rút lại ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng trang web của bạn.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu nào do bạn tải lên site.
 • Đưa ra cảnh báo cho bạn.
 • Các thủ tục pháp lý chống lại bạn để được hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm.
 • Hành động pháp lý tiếp theo chống lại bạn.
 • Tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện để đối phó với vi phạm các điều khoản này. Các câu trả lời được mô tả trong chính sách này không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là hợp lý thích đáng.

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi mà không tồn tại.

Bạn không được thiết lập liên kết với tên thương hiệu HonorFX hoặc tên pháp lý của công ty chúng tôi, chẳng hạn như Honor Capital Markets Limited hoặc bất kỳ tên nào khác của các công ty thuộc tập đoàn của thương hiệu HonorFX.

Khách hàng không được phép sử dụng và đề cập đến tên thương hiệu, tên công ty, nhân viên của chúng tôi hoặc Tên nhóm quản lý để viết đánh giá tại bất kỳ trang web hoặc tài khoản mạng xã hội nào trong bất kỳ hình thức nội dung.

Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi khác với trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo.

Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các khía cạnh với các tiêu chuẩn được nêu trong tải tài liệu lên phần trang web của chúng tôi ở trên.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào trên trang web của chúng tôi ngoài những gì được nêu ở trên, vui lòng giải quyết yêu cầu của bạn để [email protected]

Liên kết từ trang web của chúng tôi

Trường hợp trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web đó hoặc tài nguyên và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ sử dụng chúng. Bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào liên quan đến liên kết đến các trang web khác hoặc và các tài nguyên được cung cấp bởi các bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba. Công ty không chịu trách nhiệm trong Liên hệ với các trang web khác hoặc nhà cung cấp tài nguyên bên thứ ba thay mặt cho người dùng. Công ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý của các trang web của bên thứ ba đó và chuyển hướng lại người dùng đến thông báo về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó và các chính sách liên quan.

Thương hiệu và Trí tuệ Quyền tài sản

Honor Capital Markets Limited, hoạt động dưới tên giao dịch HonorFX, là chủ sở hữu của Bản quyền trong các trang và trong màn hình hiển thị trang web này, và trong thông tin và tài liệu trong đó và trong sự sắp xếp của chúng, trừ khi có chỉ định khác. Honor Vốn Thị Trường Limited giữ các quyền hoặc giấy phép độc quyền để sử dụng hoặc bất kỳ giấy phép nào khác cho tất cả các loại tên thương mại và các nhãn hiệu có trong và/hoặc xuất hiện trên trang web này.

Biến

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn phải kiểm tra điều này thỉnh thoảng để thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện, vì chúng ràng buộc bạn. Một số Các quy định trong các Điều khoản sử dụng này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản hoặc thông báo được xuất bản ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Mối quan tâm của bạn

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với [email protected]

Bằng cách truy cập trang web www.honorfx.com và bất kỳ trang nào được liên kết trong đó (www.my.honorfx.com) vv, tôi đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện như được mô tả ở trên.