TRIỂN LÃM NGOẠI HỐI &; HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH

TRIỂN LÃM NGOẠI HỐI &; HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH

Các sự kiện Forex của chúng tôi quy tụ một cộng đồng chuyên gia đa dạng, từ các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm đến các nhà giao dịch đầy tham vọng, cung cấp một nền tảng đặc biệt

HonorFX tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà giao dịch ngoại hối, Dubai-2020

HonorFX tại Forex Expo - 2021 (chỉnh sửa 30 giây). Diễn viên Bollywood Vivek Oberoi đến thăm HonorFX tại Forex Expo

HonorFX tại Forex Expo - 2021 (Chỉnh sửa dài hơn)

HonorFX tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà giao dịch ngoại hối, Ai Cập - 2021

Honorfx tại Hội nghị thượng đỉnh thương nhân, Dubai -2022

HonorFX tại Forex Expo, Dubai - 2022

HonorFX tại WikiFX Expo, Dubai -2022

HonorFX tại IFX EXPO – Triển lãm Thái Lan, Dubai -2023

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ hoặc thử tài khoản demo
Mở Tài khoản demo