Cung cấp Cung cấp

GIAO DỊCH KHÔNG THỂ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU PHẦN THƯỞNG HƠN

Chọn từ 3 ưu đãi khác nhau theo khẩu vị giao dịch của bạn và giành được những món quà tuyệt vời hoặc giải thưởng tiền mặt khi giao dịch. Cho dù bạn là người mới hay nhà giao dịch chuyên nghiệp, mọi người đều có thể Hãy là người chiến thắng.

Chương trình liên kết

  • Kiếm $100 hoa hồng cho mỗi khách hàng được giới thiệu
  • IB hoặc một khách hàng hiện tại đủ điều kiện tham gia chương trình này
  • Khách hàng được giới thiệu cần phải có $3000
    nạp tiền và hoàn thành 30 lô

Chúng tôi chấp nhận