Quy định

HonorFX là tên thương hiệu của Honor Capital Markets Limited (Mauritius).

st_lucia

LC

Saint Lucia

Xem chứng chỉ

Honor Capital Markets Limited (LC) được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Saint Lucia (FSRA) đăng ký là Công ty Kinh doanh Quốc tế với số đăng ký 2023-00128

Mauritius

CỦA TÔI

Malaysia

Xem chứng chỉ

Honor Capital Markets Limited (MY) được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (LFSA) Malaysia với số giấy phép MB / 21/0072.

Mauritius

MU

Mauritius

Xem chứng chỉ

Honor Capital Markets Limited (MU) được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Cộng hòa Mauritius với giấy phép Đại lý Đầu tư. Số giấy phép GB20025826.

Cần giúp đỡ ? Liên lạc

Liên hệ với chúng tôi